Hello There, Guest!
View New Posts   View Today's Posts

DON'T FORGET TO READ THE FORUM RULES (February 15, 2017)

BAGI MEMBERS YANG TIDAK MENDAPATKAN EMAIL AKTIVASI (FOR MEMBERS WHO DIDN'T GET AN EMAIL ACTIVATION) (January 24, 2018)

OFFICIAL FLAT EARTH 101 FACEBOOK GROUP!! (January 20)

KEY SUCCESS TO PARADISE

  • 0 Vote(s) - 0 Average


01-23-2019, 05:41 PM #1
AbdiLah
Newbie
*
Posts: 2 Threads:2 Joined: Jan 2019 Reputation: 0

KEY SUCCESS TO PARADISE
key success to paradise

UNTUK APA MANUSIA HIDUP ?...
(...untuk hidup sesudah mati )

1. BERIBADAH & BERTAQWA KEPADA ALLAH:

"Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku."
(terj.QS. Az-Zariyat 51: Ayat 56)

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim."
(terj.QS. Ali 'Imran 3: Ayat 102)

2. TIDAK BERBUAT MUSYRIK KEPADA ALLAH SERTA WAJIB BERBAKTI KEPADA KEDUA ORANG TUA:

"Dan Kami Wajibkan kepada manusia agar (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepada-Ku tempat kembalimu, dan akan Aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan."
(terj.QS. Al-'Ankabut 29: Ayat 8)

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu."
(terj.QS. Luqman 31: Ayat 14)

3. TAAT KEPADA ALLAH, RASUL & ulil amri:

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan islam) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."
(terj.QS. An-Nisa' 4: Ayat 59)

4. BERIMAN, BERHIJRAH & BERJIHAD DI JALAN ALLAH:

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berhijrah, dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."
(terj.QS. Al-Baqarah 2: Ayat 218)

"Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang Muhajirin), mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia."
(terj.QS. Al-Anfal 8: Ayat 74).

5. UNTUK HIDUP MENDAPATKAN SURGANYA ALLAH:

"Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah; sehingga mereka membunuh atau terbunuh, (sebagai) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual-beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung."
(terj.QS. At-Taubah 9: Ayat 111)

"Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dengan harta dan jiwa mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan."
"Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan, dan Surga, mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya,"
(terj.QS. At-Taubah 9: Ayat 20-21)

Note:
di neraka manusia tidak mati dan tidak hidup (dying for ever).
Allah Kuasa mahluk tak kuasa. dunia sementara akhirat selama-lamanya.
LAAA ILAAHA ILLALLAH...

WaAllahu a'lam...

01-23-2019, 08:47 PM #2
DarlingBos
Junior Member
**
Posts: 6 Threads:2 Joined: Jan 2019 Reputation: 0

RE: KEY SUCCESS TO PARADISE
Thanks gan
#salampeoplepower
Forum Jump:


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  ROAD TO PARADISE AbdiLah 0 345 01-25-2019, 09:07 AM
Last Post: AbdiLah


Users browsing this thread: 1 Guest(s)